Βεβαίωση Μηχανικού

Πραγματοποιούμε αυτοψίες σε ακίνητα με ακρίβεια και αξιοπιστία, προκειμένου να εκδώσουμε τη βεβαίωση μηχανικού που απαιτείται για κάθε είδους μεταβίβαση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Συμβόλαιο ακινήτου
  • Η οικοδομική άδεια του ακινήτου
  • Τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομικής αδείας του ακινήτου
  • Έγγραφα που αφορούν τυχόν ρυθμίσεις αυθαίρετων χώρων και κατασκευών