Ρύθμιση Αυθαιρέτου

Ρυθμίζουμε αυθαίρετα κτίρια και κατασκευές με αξιοπιστία και ακρίβεια

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στον χώρο των ακινήτων ρυθμίζουμε αυθαίρετα ακίνητα και κατασκευές επί αυτών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ρύθμιση ενός ακινήτου με την ένταξή του στον Ν4495/2017, είναι τα ακόλουθα:

1. Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη προς τον αρμόδιο μηχανικό που θα κάνει την αίτηση υπαγωγής του ακινήτου στον νόμο των αυθαιρέτων (Ν4495/2017)
2. Αίτηση υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης στις διατάξεις του νόμου των αυθαιρέτων (Ν4495/2017).
3. Τελευταία δήλωση του Ε9, στην οποία να αναφέρεται το ακίνητο.
4. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης σε αυτά

Για αυθαίρετα με οικοδομική άδεια επιπρόσθετα χρειάζονται τα εξής:
1. Συμβόλαιο-τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
2. Στέλεχος οικοδομικής αδεία του ακινήτου
3. Τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου (Τοπογραφικό διάγραμα, Διάγραμμα κάλυψης, Κατόψεις, Τομές, κτλ)
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων (έαν υπάρχουν), καθώς και τις αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμών προστίμων