Υπηρεσίες

Πραγματοποιούμε αυτοψίες σε ακίνητα με ακρίβεια και αξιοπιστία, προκειμένου να εκδώσουμε τη ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου που απαιτείται για κάθε είδους μεταβίβαση από τον Απρίλιο του 2022. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου ήρθε για να αντικαταστήσει την βεβαίωση του μηχανικού και είναι μία ψηφιακή βάση, στην οποία καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ακίνητο, καθώς και τα σχέδια που σχετίζονται με αυτό.

Μελέτες φωτοερμηνείας αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, όπως αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, του Κτηματολογίου καθώς και δορυφορικές εικόνες.

  • Για αναγνώριση γεωτεμαχίων
  • Για εντοπισμό ακινήτων ή κατασκευών επ' αυτών
  • Για αναγνώριση δασικών περιοχών
  • Για αμφισβητήσεις ορίων μεταξύ γεωτεμαχίων

Διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό πραγματοποιούμε μελέτες φωτογραμμετρίας.

  • Φωτογραμμετρικό σύστημα απόδοσης Stereopsis το οποίο έχουμε αναπτύξει inhouse από το 1997.
  • Φωτογραμμετρία με UAV ΣμηΕΑ (drone)
  • Ορθοφωτοχάρτες, ψηφιακά μοντέλα εδάφους, 3D απεικονίσεις