Πραγματοποιούμε αυτοψίες σε ακίνητα με ακρίβεια και αξιοπιστία, προκειμένου να εκδώσουμε τη ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου που απαιτείται για κάθε είδους μεταβίβαση από τον Απρίλιο του 2022. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου ήρθε για να αντικαταστήσει την βεβαίωση του μηχανικού και είναι μία ψηφιακή βάση, στην οποία καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ακίνητο, καθώς και τα σχέδια που σχετίζονται με αυτό.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Συμβόλαιο ακινήτου
  • Η οικοδομική άδεια του ακινήτου
  • Τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομικής αδείας του ακινήτου
  • Έγγραφα που αφορούν τυχόν ρυθμίσεις αυθαίρετων χώρων και κατασκευών (Πράξεις ρύθμισης,  σχέδια, ΔΕΔΟΤΑ, Μελέτη στατικής επάρκειας, κτλ)
  • Σχέδιο κάτοψης που να αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου.
  • Το ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) του ακινήτου ή του κτιρίου.
  • Στοιχεία Κτηματολογίου εφόσον υπάρχουν.
  • Ο πίνακας των χιλιοστών της οικοδομής (προαιρετικό)