Μελέτες Φωτογραμμετρίας και Φωτοερμηνείας

Μελέτες φωτοερμηνείας αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, όπως αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, του Κτηματολογίου καθώς και δορυφορικές εικόνες.

  • Για αναγνώριση γεωτεμαχίων
  • Για εντοπισμό ακινήτων ή κατασκευών επ' αυτών
  • Για αναγνώριση δασικών περιοχών
  • Για αμφισβητήσεις ορίων μεταξύ γεωτεμαχίων

Διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό πραγματοποιούμε μελέτες φωτογραμμετρίας.

  • Φωτογραμμετρικό σύστημα απόδοσης Stereopsis το οποίο έχουμε αναπτύξει inhouse από το 1997.
  • Φωτογραμμετρία με UAV ΣμηΕΑ (drone)
  • Ορθοφωτοχάρτες, ψηφιακά μοντέλα εδάφους, 3D απεικονίσεις